Vedení účetnictví - nabídka služeb

R+R Ekonom, s.r.o. je schopná pro Vás zajistit následující činnosti:
 • Vedení podvojného účetnictví ve smyslu platných zákonných norem dle předaných dokladů tj. bankovních výpisů, vydaných a došlých faktur, pokladních příjmových a výdajových dokladů, skladových příjímek a výdejek (nezajišťujeme vedení skladů a materiálové účetnictví), a interních dokladů, které vytváříme ve spolupráci s klientem. Je prováděna průběžná kontrola dokladů a chybějící, či chybně vystavené předáváme k doplnění či opravě.
  Doporučujeme vést pokladní knihu u klienta vzhledem k následné kontrole a inventarizacím.

 • Provádění účetních zápisů se děje formou pořizování vstupních dat na výpočetní technice dodavatele a následným opisem těchto dat.

 • Je prováděno zpracování měsíčních účetních uzávěrek v návaznosti na termíny DPH a jejich vyhodnocení pokud klient potřebuje.

 • Zpracování roční uzávěrky pro přiznání daně z příjmu a návrh a zpracování daňového společnosti, pokud nebude využito služeb daňového poradce, kterého můžeme zajistit. Rovněž tak i auditora.

 • Je zajišťován metodický dozor na uspořádání dokladů a úprava dokladů k účetním zápisům v návaznosti na záznamní povinnosti k DPH.

 • Je zajišťována metodika DPH včetně daňové evidence, soupisů daňových dokladů a následně zpracování přiznání DPH v měsíčním či čtvrtletním cyklu.

 • Ekonomické poradenství v oblasti personální a mzdové agendy a vedení příslušné dokumentace.

 • Zpracování mezd zaměstnanců, vedení mzdových listů atd., až do přebrání výplatních listin a převodních příkazů na odvod daně, PSSZ, ZP a dalších a jejich následné zaúčtování.

 • Vedení evidence HIM a DHM a výpočet odpisů a jejich následné zaúčtování, včetně metodiky formálních dokladů. Tisk soupisů majetku inventury.

 • Vedení daňové evidence pro živnostníky.

 • Z hlediska daní zpracováváme:
  • Daňová přiznání fyzických osob včetně vyúčtování sociálního a zdravotního pojištění.
  • Daňová přiznání právnických osob včetně zpracování státních výkazů Rozvahy, Výkazu zisku a ztrát, a textové přílohy.
  • DPH ve čtvrtletním a měsíčním cyklu včetně daňové evidence.
  • DP Silniční daně včetně hlídání termínů splatnosti záloh.
  • Vyúčtování daně z příjmu FO ze závislé činnosti.
  • Roční zúčtování daně z příjmů zaměstnanců.


 • případné další ekonomické práce jako je zpracování žádosti o úvěr a vyhodnocení podnikatelských záměrů, zpracování finančního plánu firmy, výhledů daňové zátěže, finanční analýzy atd.

Daňová přiznání jsou zpracovávána softwarem firmy ATLAS Consulting s.r.o.

Zpět nahoru